Līzings

Ja vēlaties iegādāties automašīnu līzingā, droši vērsieties pie mūsu apdrošināšanas un līzinga speciālistes Ingunas Strautnieces -tālr. 6707 8017, inguna.strautniece@amserv.lv, kas atradīs vispiemērotāko risinājumu tieši Jums!

Sadarbībā ar vadošajām Latvijas līzinga kompānijām, Amserv piedāvā sekojošus auto līzinga veidus:

    

   

  

Finanšu līzings

Līzinga periodā, klients ar ikmēneša maksājumiem pamazām sedz visu automašīnas vērtību un kļūst par tās īpašnieku. Maksimālais līzinga termiņš – 7 gadi.

Operatīvais līzings

Automašīna klientam tiek nodota lietošanā uz laiku līdz 5 gadiem, ar nobraukuma ierobežojumu. Automašīna amortizācijas (nolietojuma) vērtību līzinga laikā apmaksā klients, bet līgumam beidzoties, klients automašīnu var izpirkt par tās atlikušo vērtību.

  

Darbības līzinga noformēšanai:

  1. Pircēja dokumentu saņemšana.
  2. Dokumentu izskatīšana līzinga uzņēmumā.
  3. Līzinga līguma variantu piedāvāšana klientam.
  4. Pirmās iemaksas veikšana un līguma slēgšana.
  5. Automašīnas atslēgu saņemšana.
Atkarībā no apstākļiem, līzinga noformēšana aizņems vismaz 2 darba dienas. Slēdzot līzinga līgumu, jautājiet mūsu speciālistiem arī Jums piemērotāko risinājumu OCTA un KASKO polises iegādei.  
   

Līzinga noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

Fiziskai personai
pase, bankas konta izdruka, kas apstiprina ienākumus par pēdējiem sešiem mēnešiem.

Juridiskai personai
Reģistrācijas apliecības kopija, PVN nodokļu maksātāja apliecības kopija, Statūtu kopija, iepriekšējā gada bilance, operatīvā bilance, uzņēmuma vadītāja pases kopija.