Hyundai abi 24h Baltikumis

Hyundai Abi 24h teenuste loetelu ja tingimused

1. Operaatori teenused:

 • kõnedele vastamine Hyundai Abitelefonil,
 • konsulteerimine ja kliendi nõustamine.
    Hyundai autoabi
  

2. Tasuta pukseerimine lähimasse autoriseeritud töökotta või valvega parklasse juhul, kui riket ei ole võimalik teel kõrvaldada: kõik Tehasegarantii alla kuuluvad tehnilised rikked, mida ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada.

Pukseerimine toimub puksiirautoga, v.a. juhul, kui pukseerimise vahemaa on lühike ja auto tehniline seisukord võimaldab sõitmist jätkata.

  

Pukseerimine on tasuta, kui:

 • sõidukil on kehtiv tehasegarantii
 • tehniline rike ei ole põhjustatud sõidukijuhi enda süüst või hooletusest
 • rike või juhtum ei ole garantii alt välistatud
 • sõiduki registreerimisest või esmasele omanikule üleandmisest on möödas vähem kui 3 aastat
  

3. Autoabi ootamatult tekkinud tehniliste rikete kõrvaldamiseks:

 • elektrisüsteemi rikked (kaitsmed, tuled),
 • toitesüsteemi rikked,
 • jahutussüsteemi rikked,
 • alarmiprobleemid,
 • aku-, rehviprobleemid,
 • starteri rikked,
 • generaatori rikked.
Teenus on tasuta Tehasegarantii alla kuuluva tehnilise rikke kõrvaldamisel  
  
Hyundai autoabi   

4. Liiklusõnnetuse korral abivajaja tasuta pukseerimine lähimasse autoriseeritud Hyundai remonditöökotta, valvega parklasse või politseiparklasse. 

Kui õnnetusjuhtum kuulub kindlustuse poolt hüvitamisele, esitatakse arve teenuse osutamise eest sõiduki remonttöid teostavale Hyundai esindusele või vastavale kindlustusseltsile. Puksiirautoga pukseerimine toimub juhul, kui auto tehniline seisukord ei võimalda või liikluseeskirjad ei luba sõita lähimasse remonditöökotta.

  

5. Tasuta teenuste osutamise tingimused ja piirkond: Teenuse osutamise piirkond on Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu avalikud teed.

Autoabi teenused on tasuta ainult juhul, kui need tellitakse Hyundai Abi 24h numbrilt Eestis +372 697 9175.

  

* Teenuse osutajal on õigus kontrollida garantii- ja hoolderaamatut garantii kehtivuse eelduste hindamiseks.  

* Punktis 2 ja 3 nimetatud teenuseid osutatakse iga konkreetse juhtumi kohta ainult ühel korral (nt juhul kui auto pukseeritakse rikke- või avariikohalt valvega parklasse, siis järgmisel päeval teistkordsel puksiiri tellimisel auto autoriseeritud töökotta viimiseks on puksiirteenus tasuline). 

   

Tasuta Hyundai Abi 24h teenuste hulka ei kuulu:

 • varuosade, tarvikute, kütuse, telefonikõnede ja parklamaksude eest tasumine või nende hüvitamine;
 • talverehvide vahetamine suverehvide vastu, uute rehvide paigaldamine, klaasipesuvedeliku lisamine jms.

NB! Teenuse kulusid ei hüvitata kui see tellitakse mõnelt teiselt sarnase teenuse osutajalt.

  

Tasuta Hyundai Abi 24h teenust ei osutata juhul, kui:

 • see on seadusega vastuolus või kuritahtliku iseloomuga (nt ei pukseerita ega avata uksi sõidukil, mille kasutusõigust ei õnnestu tellijal tõestada; ei osutata tasuta käivitusabi kui see tellitakse korduvalt vaatamata sellele, et tellijat on teavitatud aku vahetamise vajadusest jne).
 • tegemist on tulekahju, röövimise, varguse ja vandalismi tagajärjel tekkinud rikete, samuti motospordivõistlusel osalemise tagajärjel tekkinud riketega.