Kindlustus

Meie esindustes saad abi sobiva kasko- ja liikluskindlustuse leidmiseks. Teeme koostööd Eesti suurimate kindlustusseltsidega. Täpsemat info küsi oma automüüjalt.

Kui Sinu autoga peaks juhtuma õnnetus, võtame kogu asjaajamise kindlustusfirmadega enda peale. Hoolitseme selle eest, et ebameeldiv kahjuolukord laheneks võimalikult kiirelt. Liiklusõnnetuse või mõne muu kindlustusjuhtumi toimumise korral pöördu kahju registreerimiseks julgesti meie esindusse. Registreerime kahju, teavitame kindlustusseltse ja teeme vajalikud kalkulatsioonid sõiduki remontimiseks.

Meie poole võivad pöörduda kõikide automarkide omanikud.

    Hyundai kindlustamine

Kindlustuse liigid

   
Hyundai kindlustamine   

Liikluskindlustus
Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mille tingimusi reguleerib liikluskindlustusseadus.
Sellega kindlustatakse juhi vastutus kannatanu ees. Kindlustusselts hüvitab tekitatud isiku- ja varakahju ning juhi ravikulud.

Liikluskindlustuse tavalepingu saab sõlmida: sõiduki omanik, sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik, volikirja alusel sõidukit kasutav isik või lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud isik.

  

Kaskokindlustus
Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis hüvitab Sinu autole tekitatud kahju juhtudel, mil kahju ei kuulu hüvitamisele kellegi teise liikluskindlustuse poolt.

   

Sammud kindlustuse saamiseks

   

Küsi pakkumine
Kaskokindlustuse lepingu sõlmimiseks küsi abi oma automüüjalt või pöördu soovitud kindlustusseltsi poole. Kindlustuse valikul mõtle, milliste juhtumite eest oma autot kaitsta soovid ja milline võiks olla sobiv omavastutuse suurus.

  

Tutvu tingimustega
Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu kindlasti kindlustusseltsi kaskokindlustuse tingimustega, vajaduse korral küsi kindlustusandjalt täpsustavaid küsimusi.

  

Kasutatud auto ülevaatus
Kui soovid kindlustada kasutatud autot, tuleb see tavaliselt kindlustusseltsile ette näidata. Kui oled auto ostnud Amservi esindusest, ei pea kindlustusse autot enam näitama minema. Kindlustusseltsid aktsepteerivad Amservi koostatud müügipakkumisel olevat infot sõiduki varustuse ja korrasoleku kohta.

  

Kindlustuskaitse jõustumine
Kindlustuskaitse jõustub pärast kindlustuse esimese osamakse tasumist.