Drošība

peugeot ion Drošības spilveni
Seši aizsarglīdzekļi – divi priekšējie drošības spilveni, divi drošības spilveni krūšu aizsardzībai un divi piepūšamie drošības aizkari. Iespējamas sadursmes gadījumā ievērojami samazina traumu gūšanas risku vadītājam un pasažieriem.
peugeot ion Drošības jostas
Ja drošības jostas nav piesprādzētas, atskan brīdinošs signāls. Aizmugures sēdeklī iespējams ievietot līdz diviem bērnu sēdeklīšiem.
peugeot ion Akumulatora aizsardzība
Visas akumulatora daļas novietotas zonā starp asīm automobiļa apakšā. Tāds risinājums pozitīvi ietekmē automobiļa dinamiku un nodrošina papildu aizsardzību sadursmes gadījumā.